Κάντε like στη σελίδα μας

Join Us On Facebook

Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2014

Προοδευτική Μυϊκή Χαλάρωση

Προοδευτική μυϊκή χαλάρωση


Η Προοδευτική Μυϊκή Χαλάρωση είναι μια τεχνική διαχείρισης / μείωσης του άγχους. Δημιουργήθηκε από τον Edmund Jacobson, ο οποίος πίστευε ότι η μυϊκή ένταση συνοδεύει το άγχος, άρα αν κάποιος ήθελε να μειώσει το άγχος θα μπορούσε να μάθει πώς να μειώσει την μυϊκή του ένταση. (Jacobson, 1938)

Τα οφέλη της Προοδευτικής Μυϊκής Χαλάρωσης είναι: 
 • Η μείωση της αρτηριακής πίεσης, των καρδιακών παλμών και της κορτιζόλης (Sheu, et al., 2003; Parlow και Jones, 2002),
 • Η μείωση των πονοκεφάλων (Anderson και Seniscal, 2001),
 • Η βελτίωση της ποιότητας της ζωής ανθρώπων
  • με επιληψία (Sorour και Mohamed, 2014)
  • μετά από καρδιακό bypass (Dehdari et al., 2009)
  • με σκλήρυνση κατά πλάκας (Ghafari, et al., 2009).
 • Η διαχείριση του πόνου (Champaneri, et al., 2014)
 • Η μείωση του άγχους και της ανησυχίας
  • σε ασθενείς με καρκίνο του προστάτη (Isa et al., 2013)
  • σε ασθενείς με ατοπική δερματίτιδα (Bae et al.,  2012)
 • Η βελτίωση του ύπνου σε ασθενείς με ατοπική δερματίδα (Bae et al.,  2012)
 • Η αύξηση της ενέργειας / μείωση της κούρασης,
 • Η βελτιωμένη χαλάρωση
 • Η μείωση των κρίσεων επιληψίας (Sorour και Mohamed, 2014)

Άλλη Τεχνική Διαχείρισης Άγχους είναι ο Καθοδηγούμενος Οραματισμός καθώς και η mandala. Αυτές οι τεχνικές, μαζί με άλλες, διδάσκονται στα Σεμινάρια Διαχείρισης Άγχους που διοργανώνουμε.

Άρθρο της: Γεωργίας Δανέζη (Συμβουλευτική – Προγεννητική Ψυχολόγος)

Σχετικά άρθρα

Βιβλιογραφία
Anderson, R. E., and Seniscal, C. (2001). A comparison of selected osteopathic treatment and relaxation for tension-type headaches. Headache, 46(8), 1273-1280.
Bae BG, Oh SH, Park CO, Noh S, Noh JY, Kim KR, et al. (2012). Progressive muscle relaxation therapy for atopic dermatitis: objective assessment of efficacy. Acta Derm Venereol; 92(1):57-61.
Champaneri V.I., Kathrotia R., Hathi G.K., Harsoda J.M. (2014). Non-pharmacological interventions in algiatry. Int J Cur Res 06 (8), 71-78
Dehdari, T., Heidarnia, A., Ramezankhani, A., Sadeghian, S., & Ghofranipour, F. (2009). Effects of progressive muscular relaxation training on quality of life in anxious patients after coronary artery bypass graft surgery. Indian J Med Res, 129(5), 603-608.
Ghafari, S., Ahmadi, F., Nabavi, M., Anoshirvan, K., Memarian R., Rafatbakhsh M. (2009). Effectiveness of applying progressive muscle relaxation technique on quality of life of patients with multiple sclerosis. J Clin Nurs, 18(15), 2171-2179.
Isa M.R., Moy F.M., Razack A.H.A., Zainuddin Z.Md., Zainal N.Z. (2013). Impact of applied progressive deep muscle relaxation training of the level of depression, anxiety and stress among prostate cancer patients: A quasi-experimental study. Asian Pacific J Cancer Prev, 14 (4), 2237-2242
Jacobson E. (1938). Progressive relaxation. Chicago: University of Chicago Press.
Pawlow L. A., Jones, G. E. (2002). The impact of abbreviated progressive muscle relaxation on salivary cortisol. Biological Psychology, 60 (1), 1-16.
Sheu S., Irvin, B. L., Lin, H.S, Mar, C. L. (2003). Effects of Progressive Muscle Relaxation on Blood Pressure and Psychosocial Status for Clients with Essential Hypertension in Taiwan. Holistic Nursing Practice, 17 (1), 41-47.
Sorour A.S., Mohamed N.A. (2014). Effect of progressive relaxation technique in reducing epileptic seizures among adolescents. Journal of nursing education and practice 4, 7. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου