Κάντε like στη σελίδα μας

Join Us On Facebook

Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2014

Πρόληψη της επιλόχειας κατάθλιψης

πρόληψη της επιλόχειας κατάθλιψης
  

Οι ψυχικές διαταραχές που εμφανίζονται στις γυναίκες κατά την διάρκεια του έτους που ακολουθεί τον τοκετό, διαφέρουν στη φύση και στη σοβαρότητα. Η πιο γνωστή διαταραχή είναι η επιλόχεια κατάθλιψη, αλλά υπάρχουν και οι διαταραχές άγχους. Οι διαταραχές αυτές έχουν συνέπειες για τις ίδιες τις γυναίκες, για τις οικογένειές τους και ιδιαίτερα για το νεογνό, αλλά και για το σύστημα υγείας. 

Τέσσερις είναι οι βασικές αιτίες που επηρεάζουν την ψυχική υγεία των λεχώνων. Όταν έχουν ήδη ιστορικό ψυχικής νόσου, όταν συμβαίνουν δυσάρεστα τυχαία γεγονότα στη ζωή τους εκείνη τη περίοδο, η μη ποιοτική σχέση που έχουν με τον σύντροφό τους και η ανεπαρκή υποστήριξη από τον κοινωνικό τους περίγυρο. Άλλες αιτίες μπορεί να είναι η γενική τους υγεία, η χαμηλή αυτοεκτίμηση, το προγεννητικό άγχος, η ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη αλλά και η δυσάρεστη ή τραυματική περιγεννητική τους εμπειρία. 

Στις συνεδρίες που έχουμε σχεδιάσει ειδικά για μέλλουσες μαμάδες μπορεί να γίνει παρέμβαση προγεννητικά και να βελτιωθεί η συντροφική σχέση, να αναπτυχθεί η υποστήριξη του κοινωνικού κύκλου, να αυξηθεί η αυτοεκτίμηση και να μειωθεί το άγχος και με αυτόν τον τρόπο να αποτραπεί η κατάθλιψη και οι άλλες ψυχικές διαταραχές μεταγεννητικά. Δείτε εδώ περισσότερα για αυτές τις συνεδρίες.
Βιβλιογραφία
Brockington I: (2004). Postpartum psychiatric disorders. The Lancet, 363:8.
Morgan M, Matthey S, Barnett B, Richardson C. (1997). A group programme for postnatally distressed women and their partners. J Adv Nurs 1997, 26:913-920.
Raisanen S., Lehto S.M., Nielsen H.S., Gissler M., Kramer M.R., Heinonen S. (2013). Fear of childbirth predicts postpartum depression: a population-based analysis of 511 422 singleton births in Finland. BMJ Open 3: doi: 10.1136/bmjopen-2013-004047
Rowe H., Fisher J. (2010). Development of a universal psycho-educational intervention to prevent common postpartum mental disorders in primiparous women: a multiple method approach. BMC Public Health, 10:499
Scottish Intercollegiate Guidelines Network (2002). Postnatal depression and puerperal psychosis. A national clinical guideline. Edinburgh: Royal College of Physicians.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου